Disclaimer

De N.V.v.K. streeft ernaar om correcte en actuele informatie te verstrekken. Er kan niet gegarandeerd worden dat de informatie juist is op het moment dat deze wordt ontvangen of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunnen aan de informatie uit deze website geen rechten worden ontleend en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade als gevolg van onjuiste en/of gedateerde informatie, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.
De N.V.v.K. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. De N.V.v.K. is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.
De N.V.v.K. zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar geeft dienaangaande geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Hieronder worden eveneens niet tijdig doorgevoerde prijswijzigingen en onjuiste of onvolledige dienstenspecificaties begrepen, bijvoorbeeld als gevolg van typfouten.
De inhoud van deze website kan te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door de N.V.v.K. worden gewijzigd.

Het kopiëren en/of publiceren van materiaal van deze website zonder schriftelijke toestemming van het bestuur is niet toegestaan, zonder toestemming zullen juridische stappen worden ondernomen.