Aanmeldingsformulier nieuw lid

 

Per 1 januari 2019 is de contributie als volgt vastgesteld:

 

Nederland

Buitenland

Contributie Fokkerlid

€ 27,50

€ 37,50

Contributie gewoon lid

€ 25,00

€ 37,50

Contributie gezinslid

€ 15,00

€ 15,00

Inschrijfgeld (éénmalig)

€ 5,00

€ 5,00

(Her)Registratie Catterynaam € 25,00 € 25,00

 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de ledenadministratie via leden@kattevrienden.nl

%MCEPASTEBIN%