Aanmeldingsformulier nieuw lid

 

Per 1 januari 2019 is de contributie als volgt vastgesteld:

 

Nederland

Buitenland

Contributie Fokkerlid

€ 27,50

€ 37,50

Contributie gewoon lid

€ 25,00

€ 37,50

Contributie gezinslid

€ 15,00

€ 15,00

Inschrijfgeld (éénmalig)

€ 5,00

€ 5,00

 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de ledenadministratie via ledenadministratie@n-v-v-k.eu

%MCEPASTEBIN%