Gedragscode fokkers

Door het aangaan van een (fokker)lidmaatschap bij de NVvK gaan fokkers ermee akkoord zich te houden aan deze gedragscode. Het zich niet houden aan deze gedragscode kan, indien het lid na twee officiële waarschuwingen doorgaat met het schenden van de gedragscode, aanleiding zijn voor het bestuur om het lidmaatschap van het betreffende lid op te zeggen.

De fokker verklaart dat het welzijn en de gezondheid van diens dieren voorop staat; De fokker onderwerpt de door hem voor de fok ingezette dieren aan alle benodigde medische testen die daarvoor moreel of medisch noodzakelijk zijn. Dit zijn in elk geval een bloedonderzoek naar fiv/felv, en mogelijk onderzoeken naar HCM, PKD, PL of PRA of andere aandoeningen; De fokker verklaart dieren waarvan hij weet of vermoedt dat zij een medische aandoening of afwijking hebben die een mogelijk risico oplevert voor de gezondheid van diens nakomelingen, uit te sluiten van de fok. Hierbij kan worden gedacht aan problemen zoals HCM of PKD, maar ook aan monor- of cryptorchisme, een navelbreuk of een knikstaart; De fokker verklaart zich te onthouden van het doen van en/of meewerken aan niet-toegestane kruisingen en zich te onthouden van het fokken met kruisingsproducten uit niet-toegestane kruisingen; De fokker verklaart er alles aan te doen om te voorkomen dat er kittens geboren worden die niet in aanmerking komen voor een stamboom of afstammingsbewijs; De fokker verklaart eventuele slipnestjes op dezelfde wijze te behandelen als geplande nesten, dat wil onder meer zeggen dat ook kittens die niet in aanmerking komen voor een stamboom tot minimaal 13 weken bij de moeder blijven en volledig geënt en gechipt zullen verhuizen; De fokker verklaart zich te onthouden van activiteiten die de naam van de NVvK kunnen bezoedelen.